Eat61sw's Blogบทที่ 4

ผลการศึกษา

จากการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ทราบว่า การเรียนรู้คอมพิวเตอร์หรือการทำโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ซอฟแวร์ช่วยในการศึกษาและต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในการศึกษา เช่น ต้องมีความรู้ในเรื่องการตัดต่อคลิปวีดีโอ ต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ตได้ มีเทคนิควิธีการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ในการศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ทางกลุ่มได้นำการทำเฉาก๊วยน้ำเชื่อมมาประกอบในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยนั้นทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเฉาก๊วยน้ำเชื่อมแบบง่ายๆ และ ได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโคงงานคอมพิวเตอร์และคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: